Forklaring av ulike betegnelser.

NO*Never Naked Maine Coon Cathrin Møllerop.

NO* Never Naked

Katteutstilling.

 

Generelt om utstilling.

 

RASESTANDARD:

 

Hver rase har en standard som skal beskrive idealkatten. Bedømmingen går ut i fra blant annet hodets form, kroppens størrelse og form, formen/farge på øyene, halens lengde/form og kattens kondisjon.

 

NIVÅ 1 – KLASSEBEDØMMING

 

Kattene konkurrerer for å bli klassevinnere. Kattene i samme klasse konkurrerer om å få et certifikat (cert). Dersom det er flere i klassen er det den beste av den som får cert, og er katten alene må den uansett oppnå poengene for å kunne få certifikatet.

 

NIVÅ 2 – BEST I VARIASJON (BIV)

 

Det må være minst tre deltakende katter i samme fargegruppe for at dommeren skal kunne dele ut BIV. Her kan BIV-voksen, BIV-ungdyr og BIV-Kastrat deles ut. Dersom det ikke er nok katter i Junior- og Ungdyrklassen deltar de sammen med de voksne, og det utdeles da BIV- Total. Kastratene konkurrerer ikke mot andre – kun mot de andre kastrerte kattene i samme fargegruppe.

 

NIVÅ 3 – NOMINERING (NOM)

 

Her plukker dommeren ut sin beste katter i alle kategoriene dommeren dømmer i. Hver kategori for seg selv. Katten som blir NOM skal nå delta i panelet om å bli Best in Show. Hver dommer plukker ut sin beste katt fra ungdyr, junior, voksen hann og voksen hunn, og kastrert voksne hann og hunn. Det kan hende at ingen blir nominert – det er da fordi kattene ikke oppnår poengene som behøves.

 

NIVÅ 4 – BEST IN SHOW (BIS)

 

Her konkurrerer alle de nominerte kattene fra alle dommerne i hver enkelt kategori. Dommerne skal se på alle kattene og stemme på den katten de syns er best. Den som får mest stemmer er da Best in Show. Her er det alle kattunger, ungdyr, voksne kanner og voksne hunner, kastrerte hanner og kastrerte hunner som er i konkurranse om å bli den beste.

 

HUSKATT I KONKURRANSE

 

Angående huskatter så er beste huskatt korthår (HCS) hanne og hunn, og beste huskatt langhår (HCL) hann og hunn som blir plukket ut til nominering. HCS hann og hunn konkurrerer mot hverandre om å bli BIS, det samme gjør også HCL hann og hunn. Dette uavhengig av alder. De er ikke i konkurranse om å få certifikat, men blir rangert fra 1 (den beste) og nedover. De oppnår dermed ikke tittel som en rasekatt. De kan oppnå tittelen DSM (Se forklaring senere).

 

 

KATEGORIER:

Kategori 1; Langhår.

Kategori 2; Semilanghår.

Kategori 3; Korthår.

Kategori 4; Oriental.

Kategori 5; Huskatt.

 

 

 

Kilde; www.NRR.no.